Tegneterapi for børn


Tegneterapi er super simpel. man skal lige lære at gøre få ting i en bestemt rækkefølge- og så kan du hjælpe alle med følelsesmæssige problemer videre.

I tegneterapi anvendes også EFT=Emotionel Friheds Teknik, mens tegningerne beskrives helt konkret.

Tapping-punkterne er punkter som forbinder sig med meridian-baner.

I mange, mange år har kineserne arbejdet med energibaner/meridianbaner i kroppen. Disse energibaner tappes for at behandle for blokeringer.
Energibanerne behandles i akupunktur, i zoneterapi og i tegneterapien Picture Tapping Technique. Blokeringer i meridianbaner forhindrer energien i kroppen i at flyde frit.

Når energibanerne tappes, mens tegningen beskrives konkret, slipper kroppens hukommelse de oplevelser, mønstre og overbevisninger, som giver en bestemt følelse og adfærd i en given sammenhæng. Det kan fx være, at man har tegnet følelsen man får, når man fx er bange for at cykle i trafikken, fordi man er bange for at blive kørt over. Når punkterne tappes samtidigt med at underbevidsthedens metaforer og billedlige symboler beskrives, går man forbi den tænkende hjerne, som passer sådan på, at vi ikke møder det, som vi er bange for igen. Vi kan nu se på det egentlige problem, som sidder i cellehukommelsen, og kroppen kan så at sige ryste oplevelsen af sig og starte på en frisk.

I tegneterapien PTT hjælper vi sindet videre ved at klienten selv finder nye stier at træde i situationen, som er blevet bearbejdet i tegneterapien. Dette gøres efter selve tegneterapien med åbne spørgsmål.


Inden en terapi med børn, er det vigtigt at begge forældre er enige og skriver under på dette. 


Varighed: ca. 1 time.

Pris kr. 400,-